عایق سرویس بهداشتی

عایقکاری سرویس و حمام

عایقکاری سرویس و حمام

عایقکاری سرویس های بهداشتی و حمام بدون نیاز به تخریب روی کاشی ، سرامیک و موزاییک بدون تغییر رنگ.در صورت تمایل براق تر از حالت اولیه با مواد عایقکاری کریستالی نانوایزوکاور قابل انجام می باشد.برای زیرکار کاشی و سرامیک و کف نیز از مواد عایق سفید نانوایزوکاور می توان استفاده نمود.عایق های کریستالی نانوایزوکاور با قدرت نفوذ فوق العاده و قیمتی مناسب بعد از اجرا بی رنگ میشود.