عایق تاسیسات

عایقکاری تاسیسات

عایقکاری تاسیسات

عایقکاری لوله ها وسایل سرمایشی و گرمایشی و … با عایق های رطوبتی حرارتی نانوایزوکاور که براحتی روی فلز قابل اجرا می باشند.از عایقهای نانوایزوکاور می توان برای لوله های موتورخانه ها استفاده کرد و از هدر رفتن انرژی نیز جلوگیری کرد.عایق های نانوایزوکاور عایق رطوبت صد در صد و تا چهل درصد نیز عایق حرارت می باشندو از هدر رفتن انرژی جلوگیری می کنند ..

عایق روی فلز و عایق روی ورق گالوانیزه