عایق استخر و آبنما

عایقکاری استخر

عایقکاری استخر

“عایقکاری استخر” و عایقکاری حوضچه های صنعتی و کشاورزی با “مواد عایقکاری” نانوایزوکاور به راحتی با قلمو و فرچه قابل اجرا بوده و علاوه بر “آب بندی” کامل استخر سطحی رنگی و طراحی شده نیز می توان با قیمتی مناسب بدست آورد.

نمونه ای از “ایزوله کردن استخر” با مواد کریستالی بی رنگ نانوایزوکاور :

عایقکاری با مواد آب بندی نانوایزوکاور براحتی روی تمامی سطوح و مقاطع قابل اجرا می باشد برای استخرهای سیمانی, بتنی, رنگ شده, ایزوگام شده و هر مقطع دیگری .

نمونه استخر های آب بندی شده با مواد عایق نانوایزوکاور:

نحوه آب بندی و ایزوله استخر با مواد عایقکاری رنگی نانوایزوکاور: