“رنگ نما” به صورت “عایق رطوبتی” و “عایق حرارتی” بادوام و بدون ترک خوردگی

“رنگ نما” به صورت “عایق رطوبتی” و “عایق حرارتی” بادوام و بدون ترک خوردگی

“رنگ نما” به صورت “عایق رطوبتی” و “عایق حرارتی” بادوام و بدون ترک خوردگی

عایقکاری روی نمای ساختمان با عایق نانوایزوکاور ؛ بدون ترک خوردگی و بدون پوسته پوسته شدن

عایق نانوایزوکاور روی نمای ساختمان اجرا می شود ، نما را خودشوینده می کند :

یعنی گردو خاک به درون رنگ نفوذ نکرده و با اولین باران شسته می شود و نما تمیز می شود

عایقکاری نما و دیوارههای کناری ساختمان در مازندران وشهرهای شمالی به جای ایزوگام

بدون نیاز به ایزوگام و قیر، رنگ نانویی دارای تنوع رنگی روی نما اجرا می شود

دارای رنگبندی بوده و ظاهری بسیار زیباتر از ایزوگام نیز دارد

مناسب برای انواع ساختمان و ویلا در شمال کشور و جلوگیری از نفوذ نم و رطوبت به سازه

افزایش عمرمفید نما با عایق پوششی نانویی

عایق نانوایزوکاور روی دیواره های نما در سراسر کشور قابل استفاده می شود

عایق ضدجلبک ،عایق ضدشوره نما ،عایق الاستیکی

این  نانوعایق ، به شوک حرارتی یعنی سرما و گرمای ناگهانی مقاوم می باشد

و دچار ترک خوردگی و شکست نمی گردد .