عایقکاری دیوار نانو

“رنگ نما” با عایق رطوبتی و عایق حرارتی نانوایزوکاور به صورت الاستیکی و بدون ترک خوردگی

“رنگ نما” با عایق رطوبتی و عایق حرارتی نانوایزوکاور به صورت الاستیکی و بدون ترک خوردگی

“رنگ نما” با عایق رطوبتی و عایق حرارتی نانوایزوکاور به صورت الاستیکی و بدون ترک خوردگی

رنگ نانویی نما
عایق نما

“عایقکاری نما” با عایق نانویی بادوام

“عایق ضدیووی” و مقاوم در برابر اشعه و نور خورشید ؛ حفظ رنگ روی نما و بدون رنگ پریده شدن

عایق روی نما به صورت رنگ بادوام و بدون پوسته شدن و بدون کنده شدن

عایق و رنگ  نانویی ساختمان با قدرت چسبندگی بالا بدون بلند شدن

“رنگ نما” به صورت پوششی ، عایق 100درصد رطوبتی و همزمان عایق حرارتی

محدوده مقاومت دمایی بالا ( از منفی 40تا +170 درجه)

قابل استفاده برای انواه نما و دیواره های ساختمان در سراسر کشور