“رنگ نانو” و عایق نانو روی نمای ساختمان در شمال کشور

اجرای “رنگ نانو” و عایق نانو روی نمای ساختمان در شمال کشور

اجرای “رنگ نانو” به صورت “عایق نانویی” برای نمای ساختمان

عایق بندی و ایزوله دیوار های درمعرض باران و رطوبت ؛

حل مشکلات رطوبتی در ساختمان

حل مشکل نشتی و رطوبتی دیواره های ساختمان

اجرای عایق نانوایزوکاور نما ، به صورت لایه عایق رنگی یا عایق سفید

نمای بدون ایزوگام ؛ این عایق دچار ترک خوردگی نمی گردد

و به شوک حرارتی مقاوم است : این خاصیت برای مناطق سردسیر کشور مناسب بوده

و سرما و گرماهای ناگهانی و شدید باعث شکست و ایجاد ترک در محصول عایق نما نمی گردد

نمونه کار اجرایی نما در شمال کشور :

عایق نانویی رنگی و رطوبتی روی نمای ساختمان
عایق نانو و رنگ نانو روی نمای ساختمان

“عایقکاری دیوار” با عایق الاستیک و حالت انعطاف پذیر

عایق نانوایزوکاور دارای تنوع رنگی بوده و به عنوان “رنگ نانو” روی نمای ساختمان می تواند استفاده شود

رنگ نانویی بادوام و باثبات روی نمای ساختمان و مقاوم در برابر نور خورشید

بدون حالت پوسته پوسته شدن و بدون حالت ترک خوردگی عایق  روی نما

عایق بندی نانو روی دیواره های ساختمان
عایقکاری نانویی نمای ساختمان

پوشش محافظ  نمای ساختمان برای افزایش عمر ساختمان

پوشش رنگی و شکیل روی د یواره های ساختمان و ایزوله 100درصدی دیواره های بدون ایزوگام

بدون حالت پوسته شدن ، جلوگیری از کثیف شدن نما

با اجرای این عایق برروی نمای ساختمان، سطح نما کثیف نمی شود و گرد  و خاک به نمای ساختمان نفوذ نمی کند

عایقکاری دیواره های کناری ساختمان در شمال کشور
عایق رنگی روی دیوار ساختمان

اجرای عایق نانویی ؛ نمونه کار اجرا شده در شمال کشور

حل تمام مشکلات نشتی و ر طوبت و نم ساختمان

عایق نانوایزوکاور نما در سراسر کشور قابلیت اجرای عایقکاری دارد؛

اعزام اجراکار و اجرای کار در ارتفاع ، اجرای شستشوی نما و ا جرای رنگ آمیزینما و اجرای عایقکاری نما

وزن کم این عایق باعث می شود ساختمان به زلزله تا حدی مقاوم باشد

این عایق در هنگام حوادث آتش سوزی به هیچ عنوان شعله ور نمی گردد

و موجب ایجاد خسارت بیشتر نمی گردد

عایق وزن کمی داشته و باعث سنگین تر شدن سازه و نشست سازه نمی گردد .

عایق برای آب بند کردن نمای ساختمان
عایق رطوبتی حرارتی روی نمای ساختمان