رنگ دیوار

“رنگ ضدشوره” و عایق نانو روی نما و دیوار ساختمان بدون رنگ پریدگی و پوسته شدن

“رنگ ضدشوره” و عایق نانو روی نما و دیوار ساختمان بدون رنگ پریدگی و پوسته شدن

رنگ ضدشوره نانویی روی نمای ساختمان  و عایق نانو روی نما و دیوار ساختمان بدون رنگ پریدگی و پوسته شدن

عایقکاری دیوار و سقف پشتبام با نانو بجای ایزوگام
عایق نانویی با وزن کم و بسیار سبک ؛ این عایق دارای وزنی تقریبا معادل یک دهم وزن ایزوگام می باشد و باعث سنگینی سازه نمی شود .

“فروش عایق نانویی” برای آب بندی و رفع نم انواع پشت بام در سراسر کشور
این عایق محدوده مقاومت دمایی بالایی داشته و در برابر سرماها و گرماهای شدید مقاوم می باشد

رنگ دیوار
رنگ نانویی روی نما

عایق ضد ترک خوردگی nano ، عایق الاستیکی و کاملا منعطف و نشکن
عایق نانوی قابل تردد و راه رفتن

عایقکاری سقف پشتبام  سیمانی،عایقکاری روی پشتبام های بتنی ،عایقکاری روی سقفهای آردواز، عایقکاری روی سقف موزاییکی وسنگی و سرامیکی ، عایق کاری روی سقف ایزوگام شده جهت ترمیم ایزوگام قدیمی و …

از این عایق نانویی می توان روی انواع جنس سقف و دیواره استفاده کرد و سطح را رنگ آمیزی و عایقکاری نمود .

رنگ آمیزی و ایزوله دیوارهای ساختمان بدون نیاز به ایزوگام

فروش و انجام عایقکاری با نانوعایق رطوبتی در سراسر کشور :
02166903312
02166903313
09128919148

www.nanoisocover.com