عایق بی رنگ

“رنگ استخری” عایق نانوایزوکاور : عایقکاری استخر سیمانی بدون ایزوگام

“رنگ استخری” عایق نانوایزوکاور : عایقکاری استخر سیمانی بدون ایزوگام

“رنگ استخری” عایق نانوایزوکاور : عایقکاری استخر سیمانی بدون ایزوگام

عایق بندی و آب بندی استخر ها و آبنما ها با عایق رنگی نانوایزوکاور

این عایق دارای محدوده ی مقاومت دمایی بالا می باشد ؛ یعنی به شوک حرارتی مقاوم بوده و

دچار ترک خوردگی وشکست نیز نمی گردد

از این محصول عایق استخری ، می توان در سراسر کشور و تمامی شرایط آب و هوایی استفاده کرد

مناسب برای عایقکاری استخر ها د رمناطق سردسیر یا گرمسیر ،

تحمل سرما و گرما های شدید

عایق استخری الاستیکی : بدون ترک خوردن عایق ، بدون پوسته پوسته شدن

عایق آبی استخری نانویی
عایق آبی استخری نانویی

پوشش نانویی آببند برای ایزوله استخر

عایق نانویی ضدجلبک ،

این عایق رنگی دارای تاییدیه آب شرب می باشد و

برای عایقکاری مخازن آب شرب و انواع استخر قابل استفاده می باشد

عایق نانویی استخری مناسب برای عایقکاری و آببندی انواع استخر کشاورزی،

عایقکاری استخر پرورش ماهی،عایقکاری مخزن آب و ….

عایقکاری استخر سیمانی
عایق رطوبتی استخر