عایقکاری نانویی بی رنگ

“آببندی نانو” به صورت نانوی شفاف و بی رنگ برای عایقکاری و آببندی

“آببندی نانو” به صورت نانوی شفاف و بی رنگ برای عایقکاری و آببندی سنگ و موزاییک

عایق نانویی به صورت نانوی شفاف و بی رنگ برای عایقکاری و آببندی سنگ و موزاییک

عایق نانویی بی رنگ و شفاف مناسب برای آببندی پشتبام موزاییکی

عایقکاری پشتبام سنگی ، عایق نانویی سقف سنگی

عایق شفاف بی رنگ روی پشتبام و تراس و بالکن موزاییک یو سنگی

بدون تخریب و کندن سنگ و موزاییک به صورت روکار عایقکاری می شود

این عایق دارای ژل درزگیر بندکشی می باشد ،

عایق نانویی با بندکشی الاستیکی و بدون ترک خوردن و بدون ترک مویی

“عایق شفاف نانو” به صورت محلول بی رنگ پوششی

بعد از اجرا کاملا بی رنگ و شفاف می شود ؛

عایقکاری نانویی بی رنگ
عایق نانوی بی رنگ روی سنگ

 

عایق روی سنگفرش ،عایق بندی روی نمای سنگی ،عایقکاری استخر کاشی